Đem lửa yêu thương về với Hà Giang
  • 18/08/2016
                Vào những ngày hạ tuần tháng 12, cái rét ngọt của miền Bắc cứ mỗi ngày  tăng cường hun hút cứa vào da thịt lạnh buốt. Hà Nội phồn hoa, đèn sao giăng mắc, đó đây rộn ràng chờ...