Thầy Trần Quốc Doanh – Người chèo lái chuyến đò mơ ước

  • 30/11/2020
Phạm Duy Nghĩa – Lê Hà Lâm, 12N7-K22   Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy Lời bài hát có những hình ảnh thật gần gũi, thân...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC !
  • 05/10/2020
Các vị trí tuyển dụng Bếp trưởng Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Tổ chức, quản lý, điều hành Bếp ăn tập thể quy mô 600 người ở nội trú ăn 3 bữa/ ngày và thực hiện...
Thầy Trần Quốc Doanh – Người chèo lái chuyến đò mơ ước
  • 30/11/2020
Phạm Duy Nghĩa – Lê Hà Lâm, 12N7-K22   Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy Lời bài hát có những hình ảnh thật...