BẮN TÊN LỬA NƯỚC- MỘT TRÒ CHƠI SÁNG TẠO
  • 31/03/2017
         Câu lạc bộ “ Những người thích sáng tạo” được thành lập sau các CLB khác của trường. Với tiêu chí để được kết nạp  thành viên là phải có tư duy tốt, óc sáng tạo và đôi bàn...