TRƯỜNG HỌC ĐẲNG CẤP - XÃ HỘI NHỎ VĂN MINH - ĐẠI GIA ĐÌNH ĐẦM ẤM

Bình chọn cuộc thi ảnh

"ĐÃ KẾT THÚC."

Bắt đầu: 28-04-2022

Kết thúc: 14062022

Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi. Mô tả cuộc thi.

Giải nhất: Nguyễn Văn A

Số lượt được bình chọn: 4

Nội dung bài thi 1

Click để bình chọn

Tác giả dự thi: Nguyễn Văn B

Số lượt được bình chọn: 2

Nội dung bài thi 2

Click để bình chọn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Call Now Button 0378718188