TRƯỜNG HỌC ĐẲNG CẤP - XÃ HỘI NHỎ VĂN MINH - ĐẠI GIA ĐÌNH ĐẦM ẤM

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 – 2015

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆPKHÓA 2012 – 2015 (K16)

Hiện nay còn các học sinh sau chưa nhận bằng tốt nghiệp THPT (Danh sách kèm theo). Nhà trường đề nghị các em bố trí thời gian về nhận bằng trước ngày 15 tháng 10 năm 2016. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ chuyển về phòng lưu trữ của Nhà trường.

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

STT

Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 Lâm Thị Phương Anh 30/12/1997 12N2
2 Lâm Đức Nhật Anh 31/07/1997 12N4
3 Phạm Thái Bình 14/04/1997 12N6
4 Cao Nguyễn Quốc Bảo 22/11/1997 12N6
5 Nguyễn Gia Bảo 12/10/1997 12N5
6 Nguyễn Việt Bắc 22/10/1997 12N6
7 Trần Thành Công 01/09/1997 12N4
8 Nguyễn Hồng Cương 30/05/1996 12N6
9 Vũ Mạnh Cường 25/05/1997 12N5
10 Tống Ngọc Dũng 21/05/1997 12N6
11 Vũ Tùng Dương 16/08/1997 12N6
12 Phạm Thị Hiền 10/07/1997 12N1
13 Lê Thị Phương Hà 15/08/1997 12N2
14 Nguyễn Duy Hưng 13/01/1997 12N4
15 Nguyễn Việt Hưng 26/05/1997 12N6
16 Phạm Văn Hưng 08/05/1997 12N3
17 Nguyễn Sơn Hải 28/07/1997 12N6
18 Cung Minh Hậu 09/08/1997 12N4
19 Đỗ Đức Long 25/03/1997 12N4
20 Nguyễn Ngọc Lâm 24/12/1997 12N5
21 Hoàng Thị Phương Mai 05/10/1997 12N1
22 Trần Bình Minh 26/12/1997 12N4
23 Đỗ Ngọc Nam 18/12/1997 12N4
24 Bùi Ánh Ngọc 13/01/1997 12N1
25 Nguyễn Bích Ngọc 25/07/1997 12N2
26 Nguyễn Bích Ngọc 27/10/1997 12N2
27 Nguyễn Đình Tuấn Ngọc 21/01/1997 12N4
28 Hoàng Ngọc Huy Phương 18/10/1997 12N4
29 Nguyễn Đức Thắng 23/10/1997 12N5
30 Nguyễn Trần Thu Trang 01/09/1997 12N2
31 Bùi Đức Tâm 11/09/1997 12N5
32 Nguyễn Khắc Tân 11/07/1997 12N6
33 Trần Vũ Tùng 22/10/1997 12N4
34 Đỗ Khánh Tùng 04/05/1997 12N5
35 Nguyễn Hồng Hải Đăng 01/09/1997 12N6
36 Phạm Anh Đăng 15/11/1997 12N3
37 Dương Quang Đạo 17/07/1997 12N6
38 Vũ Minh Đức 02/07/1997 12N5

BÀI VIẾT LIÊN QUAN