THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

  1. Lịch điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

– Theo phương thức trực tuyến: từ 8h ngày 19/7 đến 17h ngày 26/7/2018.

– Theo phương thức bằng Phiếu: từ 19/7 đến 17h ngày 28/7/2018.

  1. Kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng và điều chỉnh sai sót (nếu có) áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu trước 17h ngày 30/7/2018.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh NV ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh NV ĐKDT.

Thí sinh cần tham khảo các tài liệu đính kèm để đảm bảo tính chuẩn xác khi thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Trân trọng thông báo!

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN tải tại đây

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

VÀO ĐẠI HC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (gm 2 mu phiếu)

(m theo ng n số:899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 ca B Giáo dc và Đào to) Tải tại đây

 Các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy, Cao đẳng, Trung cấp năm 2018 Tải tại đây và Tại đây

Bài viết khác