Điện thoại +84 24 3768 6902
Liên kết

Nộp hồ sơ đăng ký online

  THÔNG TIN HỌC SINH:

  THÔNG TIN PHỤ HUYNH:

  THÔNG TIN CHO CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG / ƯU ĐÃI HỌC PHÍ:

  UPLOAD HỌC BẠ THCS:

  Quý phụ huynh vui lòng upload ảnh chụp học bạ THCS của học sinh (từ lớp 6 đến kỳ I lớp 9)

  Chọn các file upload *:

  0378.718.188