Thông báo về việc nhận bằng Tốt Nghiệp !

THÔNG BÁO : 

Hiện nay đã có bằng Tốt nghiệp THPT khóa 18, niên học 2015 – 2017. Đề nghị các em học sinh khẩn trương về Trường nhận bằng vào các ngày thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

Thời hạn chậm nhất trước ngày 10/5/2018.

Bài viết khác