Thông báo đã có bằng Tốt nghiệp THPT khóa 17

Hiện nay đã có bằng Tốt nghiệp THPT khóa 17, niên học 2013 – 2016. Đề nghị các em học sinh khẩn trương về Trường nhận bằng vào các ngày Thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

Thời hạn chậm nhất trước ngày 20/11/2016

Trân trọng!

Bài viết khác